Home – Slovenčina

Jedna-miestnost-vo-vidieckom-dome-A-tajhaz-egyik-szobaja
Sochársky-park-szoborpark-1
Brana-pri-vidieckom-dome-A-tajhaz-kapuja
DCIM\101MEDIA\DJI_0464.JPG
Slavnostne-odhalenie-sochy-Szoboravato-unnepseg
  • Voľby 2022
    Obec Kapušianske Kľačany týmto oznamuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov: obeck.klacany@gmail.com
  • VÝBEROVÉ KONANIE
    Zriaďovateľ Materskej školy s výchovným jazykom maďarským – Óvoda v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v […]
  • OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK
    OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOKSpoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361,(ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlades § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľnostív katastrálnom území obce Kapušianske Kľačany, okres Michalovce:že za účelom vykonania úprav […]
  • Petícia pre nemocnicu v Kráľovskom Chlmci