Miesto, kde žijeme

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1315, ako Kelechen. Užhorodská župa patrila do roku 1920 do okresu Veľké Kapušany. Súčasná obec vznikla spojením častí Magyarkelecsény, Magyarmocsár a Ungnyarád v roku 1943 pod názvom Nyarádkelecsény. Po druhej svetovej vojne bola obec premenovaná na Kapušianske Kľačany/Kaposkelecsény. Partnerskými obcami sú obec Tiszakanyár v maďarsku a obec Kistéglás na Ukrajine. V roku 2020 tvoria z počtu 960 obyvateľov prevažnú väčšinu obyvatelia maďarskej národnosti. V obci sa nachádza reformovaný kostol a katolícky kostol. Obecný úrad je zriaďovateľom Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, obec prevádzkuje Materskú školu s výchovným jazykom maďarským – Óvoda a funguje tu tiež terénna sociálna práca. V obci úspešne funguje Dobrovoľný hasičský tím, ktorý pozostáva aj so ženských členov. V roku 2020 sa po dlhšej prestávke znovu sformovalo futbalové mužstvo obce. Najaktívnejšou mimovládnou organizáciou je Csemadok – Základná organizácia Miklósa Bercsényiho v Kapušianskych Kľačanoch, ktorá už roky organizuje tanečné domy, drevorezbárske tábory, rodinné dni a vzdelávacie programy. Organizácia vlastní v obci vidiecky dom, ktorý je tiež spoločenským miestom, miestom konania akcií a múzeom. Na nádvorí bol zriadený park sôch. Populárnymi podujatiami v obci sú futbalový turnaj Močiar-Ňarád-Kľačany a olympijské hry 3 obcí, kde obyvatelia obcí súťažia medzi sebou. V zime sa v obci konajú kartové hry – Máriáš a organizujú sa plesy.