REFERENDUM 2023REFERENDUM 2023

ZVEREJNENIE elektronickej adresy na účely podávania oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Doručenie je možné do 24.11.2022 obeck.klacany@gmail.com V Kapušianskych Kľačanoch, 11. 11. 2022                                                                             Tibor Varga                               

Voľby 2022Voľby 2022

Obec Kapušianske Kľačany týmto oznamuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych