Kontakt

Obec Kapušianske Kľačany

Kapušianske Kľačany 27

079 01 Kapušianske Kľačany

Tel.:        056/639 30 36

Mobil:      0917 979 524

email: obeck.klacany@gmail.com

IČO: 00331571

DIČ: 2020540038

Bankové spojeni:

Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Veľké Kapušany

číslo účtu: 12123622/0200