Deň: 16. augusta 2022

Voľby 2022Voľby 2022

Obec Kapušianske Kľačany týmto oznamuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych