0566393036
obeck.klacany@gmail.com
2022 november 30, szerda - András, Andor
Kaposkelecsény
Főleg tiszta
-4°C
 

Dvojjazyčnosť

Vedeli ste, že v obciach s obyvateľstvom patriacim k národnostnej menšine uvedenie názvu obce v jazyku národnostnej menšiny je povinné: a to na dopravných značkách označujúcich začiatok obce a koniec obce, na budovách orgánov verejnej správy alebo rozhodnutiach vydaných v jazyku menšiny. Taktiež je povinné uvedenie názvu železničnej stanice, ako aj označenie orgánu verejnej správy umiestnené na budovách aj v jazyku menšiny.

Podľa zákona o používaní jazykov národnostných menšín sa uvádzajú všetky informácie, nápisy, oznamy týkajúce sa
ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny. Táto povinnosť platí napríklad aj pre staveniská, teda príslušné stavebné úrady musia dbať o dodržanie menšinového jazykového zákona. Porušenie horeuvedených predpisov je správnym deliktom.

Zákon o používaní jazykov národnostných menšín dáva za povinnosť uplatniť menšinové jazykové práva na mnohých miestach. Nie sú výnimky ani dopravné značky. Presadenie dvojjazyčnosti v mnohých prípadoch stojí na zodpovednom prístupe samospráv a štátnych orgánov. Zákon o používaní jazykov národnostných menšín dáva povinnosť uplatniť menšinové jazykové práva na mnohých miestach. Nie sú výnimky ani dopravné značky. Presadenie dvojjazyčnosti v mnohých prípadoch stojí na zodpovednom prístupe samospráv a štátnych orgánov.

Všetky nápisy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach,
sa môžu uvádzať aj v jazyku národnostnej menšiny, a to na celom Slovensku. V obciach s obyvateľstvom patriacim k národnostnej menšine ani poradie jazykov nie je zákonom určené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: